KADRA I PERSONEL
PORADNI i PRZEDSZKOLA

Dyrektor
Katarzyna Świstuń

doktorantka w dyscyplinie pedagogika na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca akademicki, pedagog , oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany terapeuta Emphaty Doolls ©, terapeuta ręki, diagnosta FASD ( Alkoholowy Zespół Płodowy ), specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,

Wicedyrektor
Grzegorz Świstuń

pedagog specjalny,  tyflopedagog, surdopedagog, specjalista Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, specjalista Biofeedback drugiego stopnia i Tomatisa pierwszego stopnia.

Kierownik
Sylwia Szych

Pracownik administracyjny- Kierownik sekretariatu
Obsługa sekretariatu przy ul. 1-Maja 7

Bożena
Kacprzak

Pracownik administracyjny- Sekretariat
Obsługa sekretariatu przy ul. Niepodległości 43

Julia
Świstuń

Pracownik administracyjny- Sekretariat
Obsługa sekretariatu przy ul. 1-Maja 7

mgr Agnieszka
Danek

Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta ręki, Oligofrenopedagog, Nauczyciel Edukacji wczesnoszkolnej, Wykładowca akademicki.
Praca z dziećmi to dla mnie wielkie wyzwanie dające ogrom satysfakcji. To ciągła radość z możliwości rozwijania u nich nowych umiejętności. Moja głowa jest pełna pomysłów a te pomysły realizują moi podopieczni od których każdego dnia uczę się czegoś nowego.

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”

Janusz Korczak

mgr Małgorzata
Szkoda

Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta ręki, Oligofrenopedagog,

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – Janusz Korczak

mgr Agnieszka Zakrzewska

Terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog,  nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

mgr Wioletta
Gorlicka

Pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, terapeuta dogoterapii ( (kynoterapia), nauczyciel dyplomowany

mgr Aleksandra
Spyra

Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta ręki

mgr Sonia
Nosiadek

Fizjoterapeuta, terapeuta Integracji Sensorycznej.
Fizjoterapia dziecięca wymaga od terapeuty dużej empatii i wyobraźni, by jak najbardziej zachęcić młodych pacjentów do współpracy. Fizjoterapia nie musi być uciążliwym i nudnym obowiązkiem, lecz świetną zabawą przynoszącą efekty.”

mgr Magdadalena Brzoskowska- Ajmi

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej.

mgr Joanna
Paradzińska

Pedagog

mgr Dominika
Treszczotko-Mieszczyńska

Dietetyk kliniczny

mgr Katarzyna
Knop

Neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, terapeuta ręki, terapeuta funkcji ortodontycznych MFS.
Aby jeszcze lepiej pomagać dzieciom z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi, uczestniczyłam w szkoleniach m. in. na temat pracy z dziećmi w spektrum autyzmu, afazją dziecięcą czy wybiórczością pokarmową.Ukończyłam również kursy poświęcone kinesiotapingowi i masażowi logopedycznemu oraz stosowania w terapii elektrostymulacji, jak również kurs uprawniający do stosowania narzędzia diagnostycznego KOLD. 

mgr Agnieszka
Turek

Neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel dyplomowany, mgr filologii polskiej, ukończyła kurs kinezjologii edukacyjnej, warsztaty szkoleniowe z zakresu „Manipulacji ustno-twarzowych, technik usprawniających narządy mowy i redukujących ból” oraz terapii miofunkcjonalnej.
Prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci i młodzieży z różnymi potrzebami edukacyjnymi i terapeutycznymi.
W swojej  pracy stawia na dobry kontakt z dzieckiem i ścisłą współpracę z rodzicami swoich podopiecznych/pacjentów.

mgr Jan Miczek

Pedagog specjalny

mgr Katarzyna
Palej

Logopeda, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej.

mgr Agata
Tomczyk

Logopeda, pedagog, absolwentka filologii polskiej i filozofii,. Ukończyła dwustopniowe kursy terapii miofuncjonalnej orz terapii ręki, a także kurs z zakresu wspierania osób z autyzmem.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi jako pedagog i logopeda indywidualnie, w grupach przedszkolnych oraz w szkole. Wspierała pacjentów oddziału dziennego ośrodka medyczno-terapeutycznego jako terapeuta zajęciowy.

mgr Anna
Bucior

Pedagog, logopeda, terapeuta ręki. Koordynator Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

mgr Anna
Wilczek

Psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, certyfikowany diagnosta ADOS-2

mgr Gabriela
Stankiewicz

Psycholog, Terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany diagnosta ADOS-2.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie na kierunku Psychologia. Ukończyła studia podyplomowe z terapii integracji sensorycznej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Posiada uprawnienia do posługiwania się narzędziem ADOS-2 – protokołem obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy inspiruje się ideami rodzicielstwa bliskości, pozytywnej dyscypliny oraz koncepcją poszanowania wzajemnych granic w rodzicielstwie. Podczas konsultacji oferuje profesjonalne wsparcie w przyjaznej i nieoceniającej atmosferze. Proponowane działania zawsze mają na celu poprawę jakości życia pacjenta oraz jego najbliższych

mgr Katarzyna
Słomiany

Psycholog, trener umiejętności społecznych.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim. Kolejno swoje wykształcenie poszerzyła o studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Dbając o swój rozwój stale uczestniczy w szkoleniach oraz kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe z zakresu terapii oraz diagnozy dzieci i młodzieży. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując głównie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – skupiając się na rozwijaniu ich umiejętności deficytowych oraz kształtowaniu samodzielności. W poradni prowadzi głównie treningi umiejętności społecznych oraz zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Za najistotniejsze w swojej praktyce uznaje nawiązanie pozytywnej relacji z dzieckiem i podążanie za nim – jego motywacją i zainteresowaniami. Dba o to, by zaplanowane cele terapeutyczne były spójne z możliwościami i potrzebami zarówno dziecka, jak i jego otoczenia. W wolnym czasie lubi praktykować jogę oraz czytać literaturę piękną.

mgr Anna Szczeponek

Psycholog

mgr Karolina
Grabska

Psychoterapeutka

mgr Beata
Olczak

Psycholog, trener umiejętności społecznych.

mgr Bernadeta
Wamberska- Ochabowicz

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta ręki, trener sensoplastyki oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego

Absolwentka Uczelni Korczaka w Katowicach na wydziale nauk społeczno – pedagogicznych na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna oraz Akademii Górnośląskiej im. Wojciech Korfantego w Katowicach na wydzielane nauk społecznych na kierunku Opieka nad dziećmi do lat 3, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Od ponad 7 lat pracuję jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, wcześniej również pracowałam jako nauczyciel wspomagający z dziećmi z autyzmem.
W poradni zajmuje się w szczególności terapią pedagogiczną dzieci ze spektrum autyzmu, afazją oraz zespołem aspergera. Prowadzę również terapię ręki mającą celu usprawnianie motoryki małej.

mgr Angelika
Kańtoch

 

Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, logopeda, nauczyciel mianowany.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie:  Terapia Pedagogiczna z elementami rewalidacji, Logopeda, a także:  Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe.  Już podczas studiów obserwowałam trudności, z jakimi mierzą się dzieci od najmłodszych lat, skłoniło mnie to do pogłębiania wiedzy. Uczestniczyłam  w wielu specjalistycznych szkoleniach tj: Trening Umiejętności Społecznych, Sensoplastyka, Logorytmika . Ukończyłam dwustopniowe szkolenie nadające pełne kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii ręki oraz tytuł Terapeuta Ręki.

W pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego interesuję się zajęciami z kodowania (programowania). Przetwarzanie (zapisywanie) informacji w postaci kodu, np. umownych znaków. Kodowanie rozwija podstawowe funkcje poznawcze takie jak: pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa. Praca z dziećmi dostarcza mi wiele radości, uczy cierpliwości i prostego sposobu postrzegania świata, a także daje satysfakcję w postaci możliwości dostrzegania pozytywnych zmian zachodzących w rozwoju najmłodszych.

Joanna Szurgot

Pomoc wychowawcy i opiekun przedszkola

Anna Sobczak

Pomoc wychowawcy i opiekun przedszkola.

Katarzyna
Leszczyńska

Pomoc wychowawcy i opiekun przedszkola. Rozwijam swoja wiedze na studiach opiekuńczo wychowawczych i  socjoterapia. Dużo zadowolenia daje mi również aktywny udział w ciekawych kursach doskonalących mój warsztat pracy. Ukończyłam szkolenie Rozwój motoryki małej Pedagogikę zabawy – zabawy wspierające koncentracje kreatywność ,wyrażanie emocji .Zabawy paluszkowe i relaksacyjne. Plastyka  sensoryczna jako nowoczesna  metoda pracy z dzieckiem . Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i  II Stopnia

Praca z dziećmi daje mi radość z życia i satysfakcje  . Dzieciom daje poczucie bezpieczeństwa wspieram  pomagam . Mogę śmiało powiedzieć ,ze pracuję w zawodzie w którym  się spełniam. Jestem szczęśliwą mamą.  Bardzo lubię aktywny styl życia. Wolnej chwil chodzę po górach .

,,Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”.  Janusz Korczak

Justyna
Bucior

Pomoc wychowawcy i opiekun przedszkola.

Małgorzata
Żywot

Pomoc przedszkola. Odpowiada za posiłki i kuchnię w przedszkolu.