Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Dobre miejsce”

psycholog, psychoterapia Dobre miejsce, poradnia psychologiczno- pedagogiczna knurów, psychoterapia rodzinna, psychoterapia rodzinna, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Gliwice, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Zabrze, poradnia psychologiczno- pedagogiczna śląsk,

została założona w 2020 r. przez Katarzynę Świstuń i Grzegorza Świstuń.

Katarzyna Świstuń jest pedagogiem z wieloletnim stażem pracy w placówkach oświatowych ze stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego.
Obecnie doktorantka w dyscyplinie pedagogika na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca akademicki, pedagog , oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany terapeuta Emphaty Doolls ©, terapeuta ręki, diagnosta FASD ( Alkoholowy
Zespół Płodowy ).

Katarzyna Świstuń jest pedagogiem z wieloletnim stażem pracy w placówkach oświatowych ze stopniem awansu nauczyciela dyplomowanego.
Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej „Tęcza” .

Działamy w oparciu o prawo oświatowe i podlegamy merytorycznej kontroli Kuratorium w Katowicach. Jesteśmy placówką niepubliczną wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

  • Numer RSPO: 275856
  • Numer REGON: 386944727

Poradnia Edukacja spełnia wymagania Sanepidu, Straży Pożarnej dla placówek oświatowych oraz jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

CEL

Statutowym celem Poradni jest udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz terapeutycznej.

DZIAŁANIA

Oferujemy kompleksową diagnostykę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integracji sensorycznej, a także fizjoterapeutyczną, dietetyczną  i przetwarzania słuchowego.
Wykonujemy  diagnozy pedagogiczne ogólne, a także określamy przyczyny trudności w nauce matematyki oraz języków obcych.
Przeprowadzamy diagnozy emocji, osobowości, przyczyn zaburzeń zachowania, predyspozycji i preferencji zawodowych, spektrum autyzmu, depresji u dzieci i młodzieży, ADHD.
Przeprowadzamy badania relacji rodzinnych, rysy osobowości, i inne ekspertyzy psychologiczne dotyczące rodziny z możliwością wykorzystania dla potrzeb procesowych.
Prowadzimy terapię pedagogiczną indywidualną oraz terapię z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej, przetwarzania słuchowego.
Pomagamy w pokonywaniu trudności szkolnych na każdym etapie kształcenia (efektywnie podnosimy poziom czytania, pisania, czytania ze zrozumieniem, koncentracji, zapamiętywania, odporności na stres, umiejętność autoprezentacji) oraz wyrównujemy braki wiedzy szkolnej (korepetycje).
Nasi specjaliści udzielają porad i konsultacji w szerokim zakresie, zajmują się między innymi trudnościami wychowawczymi o różnym podłożu, zaburzeniami zachowania.
Pomagamy rozwiązywać problemy małżeńskie oraz konflikty i spory, w tym toczące się przed sądami.
Wspólnie z zaprzyjaźnionymi instytucjami organizujemy imprezy popularyzujące metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania.
Uczestniczymy także w wydarzeniach promujących zdrowie psychiczne i fizyczne.
Bierzemy udział w konferencjach, plenerach, audycjach telewizyjnych, dyskusjach prasowych poświęconych szeroko rozumianej problematyce psychologicznej i pedagogicznej.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Poradnia zapewnia swoim klientom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zapewnia poufność, życzliwość i podmiotowe traktowanie.

Poradnia dba o podnoszenie jakości pracy, przywiązujemy szczególna wagę do warunków, w jakich świadczone są usługi, stale wzbogacamy warsztat pracy naszych specjalistów. Dysponujemy sprzętem do zajęć metodą integracji sensorycznej, inwestujemy w pomoce do zajęć terapeutycznych.Poradnia dysponuje następującymi lokalami:

  • duża i przestrzenna poczekalnia,
  • sekretariat poradni,
  • 3 sale do terapii integracji sensorycznej i zajęć fizjoterapeutycznych,
  • 3 sale przeznaczone do terapii indywidualnych i grupowych w tym logopedycznych, neurologopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych
  • 1 sala do psychoterapii

Poradnia jako obiekt jest w pełni dostosowany do osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji jest parking dla niepełnosprawnych, dojścia do pomieszczeń bez żadnych barier architektonicznych oraz  przystosowana dla osób niepełnosprawnych toaleta. Poniżej galeria pomieszczeń:

STATUT PORADNI: