TERAPIA RĘKI

Terapia ręki i umiejętności grafomotorycznych – ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Jej zadaniem jest także

Portrait of a happy family having fun painting with palms and fingers

dostarczanie wrażeń dotykowych i poznawczych dzięki którym ręka uczy się różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywa umiejętność ich rozróżniania. Służy również do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego czyli ubierania i rozbierania się, manipulowania przedmiotami, zabawkami; spożywana posiłków sztućcami. Dobrze kształtująca się motoryka ręki jest także potrzebna do tego, by dziecko mogło opanować umiejętności przedszkolne i szkolne takie jak: rysowanie, malowanie, wycinanie nożyczkami czy pisanie. Zakres i jakość działania kończyn górnych niewątpliwie decyduje o poziomie ogólnego funkcjonowania dziecka.

DLA KOGO TERAPIA RĘKI

  • dzieci niechętnie podejmujących czynności manualne (pisanie,malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów), a także tych wykonujących te czynności słabo, powolnie, mecząc się przy tym. ,
  • dzieci mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp),
  • dzieci mających obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
  • dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, innymi urazami mózgu,
  • dzieci mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
  • dzieci mających problem z koordynacją wzrokowo-ruchową,
  • osób wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
  • osób nie lubiących dotykać nowych i różnorodnych faktur,
  • osób, które dostarczają sobie dodatkowych doznań czuciowych i domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni np. siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach,

CEL TERAPII RĘKI

wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, poprawę umiejętności chwytu, wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, przekraczanie linii środka ciała.