INTEGRACJA SENSORYCZNA / TERAPIA SI

Czym jest Integracja Sensoryczna SI ?

Integracja sensoryczna to proces organizujący (integrujący) docierające do mózgu informacje zmysłowe (sensoryczne) płynące zarówno ze środowiska jak i z ciała, tak aby mogły być one użyte do celowego działania. Na ogół większość z nas zdaje sobie sprawę z istnienia 5 zmysłów – smaku, zapachu, wzroku, słuchu oraz dotyku, jednak poza tymi zmysłami istnieją jeszcze dwa bardzo istotne zmysły dostarczające nam informacji z naszego ciała, a mianowicie zmysły równowagi oraz czucia głębokiego. Tak więc mózg rozpoznaje, interpretuje i segreguje informacje płynące z receptorów:

  • wzrokowych,
  • słuchowych,
  • smakowych,
  • dotykowych,
  • proprioceptywnych (czucie głębokie),
  • przedsionkowych (zmysł równowagi).

tak, aby mogły zostać one użyte w działaniu, będącym odpowiedzią na wymagania otoczenia. Gdy informacje te płyną bez większych zakłóceń, wcale nie jesteśmy świadomi istnienia owych skomplikowanych procesów rozgrywających się w naszym systemie nerwowym, a mających wpływ na takie codzienne czynności jak np. mowa, planowanie ruchu, napięcie mięśniowe, postawa czy percepcja wzrokowa. Jednak, gdy z różnych przyczyn, procesy integracji sensorycznej zostają zakłócone możemy zauważyć u dziecka objawy zaburzeń w przetwarzaniu informacji zmysłowych, a co za tym idzie nieadekwatne odpowiedzi na wyzwania otoczenia.
Układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, to trzy podstawowe układy sensoryczne. Układy te ściśle współpracują ze sobą oraz z innymi układami sensorycznymi – słuchowym, wzrokowym i smakowo-zapachowym. Od współpracy tych wszystkich układów zależy prawidłowe funkcjonowanie w otaczającym nas świecie.

Integracja Sensoryczna rozpoczyna się już w łonie matki, kiedy to mózg dziecka wyczuwa ruchy jej ciała. Przez pierwsze siedem lat życia dziecka jego mózg pełni funkcje maszyny do przetwarzania sensorycznego.
Małe dziecko odbiera doświadczenie świata przez zmysły a znaczenie bezpośrednio z bodźców. Jego odpowiedzi adaptacyjne mają charakter bardziej mięśniowy, motoryczny niż psychiczny.
Dlatego pierwsze siedem lat życia dziecka nazywa się latami rozwoju sensomotorycznego.
W prawidłowym rozwoju dziecka integracja układów zmysłów następuje podczas zwykłych codziennych zadań czy zabaw dziecka. Jeśli proces integracji sensorycznej jest zaburzony to zaczynają się pojawiać problemy w rozwoju psychoruchowym, uczeniu się i zachowaniu.

Dysfunkcja integracji sensorycznej to dla każdego wielkie obciążenie.
Należy pamiętać, iż każde dziecko charakteryzujące się słabą integracja sensoryczna wykazuje odmienne objawy. Nawet dzieci rozwijające się w sposób typowy od czasu do czasu borykają się z podobnymi problemami.
Sygnałem alarmowym dla rodzica powinno być częste powtarzanie się takich sytuacji. Jeżeli wydaje Ci się, że Twoje dziecko ma problemy z integracja sensoryczną zabierz je do terapeuty integracji sensorycznej.
Dzięki terapii i rodzicom, którzy zapewnią wsparcie dziecku w późniejszym życiu będzie ono w stanie odnosić sukcesy i cieszyć się z nowych kontaktów interpersonalnych.

Metoda Integracji Sensorycznej (SI)

Jest to bardzo nowoczesna i  skuteczna forma  terapii dzieci. Integracja Sensoryczna opiera się na neurofizjologicznych podstawach klinicznej obserwacji i standaryzowanych testach.
W Poradni są przygotowane 3 przestrzenne sale do prowadzenia zajęć.

Geneza metody (SI)

zajęcia z integracji sensorycznej , przedszkole terapeutyczne, przedszkole specjalistyczne, przedszkole dla autystów, z autyzmem, zespół Aspergera, zajęcia dla dzieci w przedszkolu, przedszkole w Knurowie, kadra przedszkola, specjaliści przedszkola dobre miejsce, kontakt, test ados-2 , ADOS-2 Knurów, Dobre miejsce, poradnia psychologiczno- pedagogiczna knurów, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Gliwice, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Zabrze, poradnia psychologiczno- pedagogiczna śląsk, integracja sensoryczna (SI), terapia SI knurów, terapia SI Gliwice, terapia SI, integracja sensoryczna Śląsk diagnoza integracji sensorycznej województwo śląskie, terapia SI województwo śląskie, terapia integracji sensorycznej Knurów, terapia autyzm Śląsk, terapia ręki Śląskie, terapia zaburzeń Śląsk, zaburzenia równowagi Śląsk, zaburzenia SI, zajęcia grupowe TUS, zespół aspergera, terapia Johansena, trening słuchowy Johansena, indywidulany trening słuchowy Johansena, seksuolog knurów, seksuolog Gliwice, logopeda knurów , logopeda gliwice, neurologopeda knurów, behawioralna, dogoterapia, dietetyk knurów, dietetyk Gliwice, dietetyk kliniczny knurów

Metoda diagnozy i terapii SI powstała w latach 60-tych w Stanach Zjednoczonych. Twórcą tej metody jest A. Jean Ayres – pracownik naukowy Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles- psycholog i terapeuta zajęciowy.
A. Jean Ayres zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi wpływu zaburzeń integracji sensorycznej na osiągnięcia szkolne oraz codzienne życie dziecka.

Przez lata obserwacji oraz zajęć z dziećmi wypracowała teoretyczne podstawy Integracji Sensorycznej, bazujące na wiedzy z dziedziny neuropsychologii oraz metody diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej.