CENNIK I REGULAMIN PŁATNOŚCI

FIZJOTERAPIA

 • Konsultacja fizjoterapeutyczna
50 min180 zł
 • Terapia fizjoterapeutyczna
50 min150 zł
 • Terapia fizjoterapeutyczna 4 spotkania
50 min600 zł
 • Terapia  fizjoterapeutyczna 8 spotkań
  ( taniej o 80 zł)
50 min1120 zł

TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • Konsultacja pedagogiczna
  ( bez pisemnego wyniku)
50 min140 zł
 • Diagnoza  ( pisemny wynik)
60 min160 zł
 • Terapia pedagogiczna
50 min130 zł
 • Pakiet terapii pedagogicznej dziecka
  4 spotkania
50 min520 zł
 • Pakiet terapii pedagogicznej dziecka
  8 spotkań ( taniej o 80 zł)
50 min960 zł

PSYCHOLOG

 • Konsultacja psychologiczna
50 min160 zł
 • Test MOXO z wywiadem i omówieniem
1-2 spotkań400 zł
 • Test MOXO  (test + pisemny opis testu)
1 spotkanie270 zł
 • Test MOXO  + CONNERS ( diagnoza ADHD) z wywiadem i omówieniem
2 -3 spotkania500 zł
 • Test KORP ( Diagnoza- Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego)
  z wywiadem i omówieniem
2 spotkania450 zł
 • Test KOGS ( Diagnoza- Karty Oceny Gotowości Szkolnej)
  z wywiadem i omówieniem
2 spotkania450 zł
 • ASRS Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy spectrum autyzmu
2 spotkania350 zł
 • CONNERS Zestaw Kwestionariuszy- badanie koncentracji uwagi oraz zaburzeń współwystępujących przy ADHD
2 spotkania350 zł
 • Terapia indywidualna psychologiczna dziecka
50 min140 zł
 • Pakiet terapii psychologicznej dziecka
  4 spotkania
50 min560 zł
 • Pakiet terapii psychologicznej dziecka
  8 spotkań ( taniej o 80 zł)
50 min1040 zł
 • Terapia indywidualna psychologiczna dorosłych
50 min150 zł
 • Terapia indywidualna psychologiczna dorosłych (4 spotkania)
50 min600 zł
 • Terapia indywidualna psychologiczna dorosłych 8 spotkań ( taniej o 80 zł)
50 min1120 zł
 • Konsultacja małżeńska/par/ rodzin
50-60 min200 zł
 • Terapia małżeńska/par/ rodzin (  50 min)
50-60 min180 zł
 • zajęcia grupowa  TUS 50 min
  ( 4 spotkania)
50 min360 zł
 • ADOS -2 diagnoza autyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych.
2-3 spotkania900 zł
 
 • ADIR – diagnoza ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
2spotkania400 zł
 • ADOS-2 i ADI-R  Wystandaryzowana diagnoza Spektrum Autyzmu
3-4 spotkania1200 zł

PSYCHOTERAPIA

 

 

 

 

 • Konsultacja  psychoterapeutyczna dzieci, młodzieży i dorosłych
50 min180 zł
 • Terapia psychoterapii u osoby w trakcie certyfikacji/ uprawnieniami w psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych
50 min160 zł
 • Pakiet sesji psychoterapii u osoby w trakcie certyfikacji/ uprawnieniami w psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych 4 spotkania
50 min640 zł
 • Pakiet sesji psychoterapii u osoby w trakcie certyfikacji/ uprawnieniami w psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych 8 spotkań- ( taniej o 80 zł)
50 min1200 zł
 • Konsultacja małżeńska/par/rodzin
50 min220 zł
 • Terapia psychoterapii małżeńska/par/rodzin
50 min200 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

 • Konsultacja SI ( bez pisemnego wyniku)
50 min170 zł
 • Konsultacja SI dziecka do 4 roku życia
  ( bez pisemnego wyniku)
50 min180 zł
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej dziecka do 4  roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, Arkusz Prób Rozwojowych, Praksja wzrokowa i koordynacja wzrokowo- ruchowa, Różnicowanie, Motoryka i praksja, ocena rozwoju psychoruchowego
3 spotkania500 zł
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej dziecka od 4  roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, Obserwacja Kliniczna, Testy Południowo-Kalifornijskie, Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego.
3 spotkania450 zł
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej dziecka od 4  roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, Obserwacja Kliniczna, Testy SIPT (Sensory Integration and Praxis Tests), Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego.( diagnoza, pisemny wynik- bez omówienia)
3 spotkania500 zł
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej dziecka od 4  roku życia: wywiad, Kwestionariusz Sensomotoryczny, Obserwacja Kliniczna, Testy SIPT (Sensory Integration and Praxis Tests), Testy Wzrokowo-Ruchowe, Kliniczna ocena planowania motorycznego.( diagnoza, pisemny wynik- z omówieniem)
4 spotkania600 zł
 • Terapia Integracja Sensoryczna
50 min150 zł
 • Terapia  Integracja Sensoryczna 4 spotkania
50 min600 zł
 • Terapia   Integracja Sensoryczna8 spotkań
  ( taniej o 80 zł)
50 min1120 zł
TERAPIA RĘKI
 • Konsultacja terapii ręki
  ( bez pisemnego wyniku)
1-2 spotkania150 zł
 • Terapia ręki
50 min130 zł
 • Pakiet terapii ręki 4 spotkania
50 min520 zł
 • Pakiet terapii ręki 8 spotkania
  ( taniej o 80 zł)
50 minut960 zł
BEHAWIORALNA
 • Konsultacja ( bez pisemnego wyniku)
1-2 spotkania150 zł
 • Terapia behawioralna
50 minut140 zł
 • Pakiet terapii bahawioralnej 4 spot
50 minut560 zł
 • Pakiet terapii behawioralnej 8 spot.
  ( taniej o 80 zł)
50 minut1040 zł
 

LOGOPEDA

 • Konsultacja logopedyczna
  (bez pisemnego wyniku)
1-2 spotkania150 zł
 • Diagnoza logopedyczna
  ( pisemny wynik)
50 minut180 zł
 • Terapia logopedyczna 50 min
50 minut130 zł
 • Pakiet logopedyczny 4×50 min
50 minut520 zł
 • Pakiet logopedyczny 8×50 min
  ( taniej o 80 zł)
50 minut960 zł

NEUROLOGOPEDA

 

 • Konsultacja neurologopedyczna
  ( bez pisemnego wyniku)
1-2 spotkania160 zł
 • Diagnoza neurologopedyczna ( pisemny wynik)
50 minut200 zł
 • Terapia neurologopedyczna 50 min
50 minut140 zł
 • Pakiet neurologopedyczny 4×50 min
50 minut560 zł
 • Pakiet neurologopedyczny 8×50 min
  ( taniej o 80 zł)
50 minut1040 zł
TOMATISA®
 • Konsultacja
50 minut150 zł
 • Pakiet 14 sesji
30-50 minut1500 zł
 • Pakiet 14 sesji 
50-80 minut2000 zł
TRENING BIOFEEDBACKU
 • Konsultacja + diagnoza
50 minut150 zł
 • Pakiet 10 sesji
50 minut1100 zł
 • Pakiet kolejny 10 sesji
  ( taniej o 100 zł)
50 minut1000 zł
 • Wystawienie dokumentu, opinii, zaświadczenia

70 zł

cennik, zajęcia z integracji sensorycznej , przedszkole terapeutyczne, przedszkole specjalistyczne, przedszkole dla autystów, z autyzmem, zespół Aspergera, zajęcia dla dzieci w przedszkolu, przedszkole w Knurowie, kadra przedszkola, specjaliści przedszkola dobre miejsce, kontakt, test ados-2 , ADOS-2 Knurów, Dobre miejsce, poradnia psychologiczno- pedagogiczna knurów, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Gliwice, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Zabrze, poradnia psychologiczno- pedagogiczna śląsk, integracja sensoryczna (SI), terapia SI knurów, terapia SI Gliwice, terapia SI, integracja sensoryczna Śląsk diagnoza integracji sensorycznej województwo śląskie, terapia SI województwo śląskie, terapia integracji sensorycznej Knurów, terapia autyzm Śląsk, terapia ręki Śląskie, terapia zaburzeń Śląsk, zaburzenia równowagi Śląsk, zaburzenia SI, zajęcia grupowe TUS, zespół aspergera, terapia Johansena, trening słuchowy Johansena, indywidulany trening słuchowy Johansena, seksuolog knurów, seksuolog Gliwice, logopeda knurów , logopeda gliwice, neurologopeda knurów, behawioralna, dogoterapia, dietetyk knurów, dietetyk Gliwice, dietetyk kliniczny knurów

uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz zasadach płatności.

 

 • Każde zajęcia terapeutyczne to w grafiku Poradni konkretna godzina ustalona i zarezerwowana tylko i wyłącznie
  dla Państwa dziecka. Podczas zajęć obowiązuje zasada że, na jednej sali znajduje się tylko i wyłącznie jedno
  dziecko i jeden terapeuta. Za wyjątkiem zajęć grupowych.
 • Rodzic/opiekun zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko w określonym czasie. W razie spóźnienie nie
  ma możliwości przesunięcia zajęć w czasie.
 • W trakcie zajęć dziecka rodzic/opiekun ma do dyspozycji osobne pomieszczenie.
 • Niedokonanie płatności zgodnie z regulaminem może skutkować odmówieniem przyjęcia dziecka na zajęcia, a
  także utratą ustalonego wcześniej terminu zajęć.

–  Ustalony z terapeutą termin zajęć dziecka jest stały, co oznacza, że został zarezerwowany czas terapeuty, sala potrzebna do zajęć oraz zostały przygotowane niezbędne materiały na zajęcia.
–  Zajęcia możecie Państwo odwołać do 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia bez ponoszenia kosztów. Bez możliwości  odrobienia zajęć.
–  Jeśli zajęcia zostają odwołane przez terapeutę, terapeuta proponuje  inny termin w celu odrobienia zajęć. Za wyjątkiem sytuacji kiedy terapeuta jest chory lub miał sytuację losową.

 • Obowiązkowo, za ustaloną wcześniej terapię, płatność za zajęcia należy dokonać z góry. Dotyczy to pakietów 4 i 8 spotkań oraz pierwszych wizyt.
 • Płatności dokonywane są w formie gotówki lub kartą płatniczą.
 • Faktury VAT na osobę fizyczną, na podstawie paragonów, wystawiane są do 14 dni od wystawienia paragonu .
 • Faktury VAT na firmę, instytucje czy organizacje wystawiane są po wpłacie za usługę. Jest możliwość wystawienia
  faktury VAT z odroczoną płatnością ale wyłącznie wystawione na instytucje lub organizacje.
 • Istnieje możliwość odrobienia odwołanych zajęć w terminie wskazanym przez terapeutę.
 • Osoby chcące uzyskać fakturę na firmę, obowiązkowo podają numer NIP do paragonu.
 • DANE PORADNI DO PRZELEWUNiepubliczna Specjalistyczna Poradnia
  Psychologiczno – Pedagogiczna „DOBRE MIEJSCE”

  DPO GROUP Katarzyna Świstuń
  ul. Niepodległości 43/1
  44-190 Knurów
  NIP: 969 115 16 62
  REGON: 386428144
  Numer RSPO: 275856
  Numer REGON: 386944727
  www.nsppp.pl
  biuro@nsppp.pl
  Numer rachunku Poradni:
  PKO SA: 58 1240 4302 1111 0010 9974 5296

cennik, zajęcia z integracji sensorycznej , przedszkole terapeutyczne, przedszkole specjalistyczne, przedszkole dla autystów, z autyzmem, zespół Aspergera, zajęcia dla dzieci w przedszkolu, przedszkole w Knurowie, kadra przedszkola, specjaliści przedszkola dobre miejsce, kontakt, test ados-2 , ADOS-2 Knurów, Dobre miejsce, poradnia psychologiczno- pedagogiczna knurów, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Gliwice, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Zabrze, poradnia psychologiczno- pedagogiczna śląsk, integracja sensoryczna (SI), terapia SI knurów, terapia SI Gliwice, terapia SI, integracja sensoryczna Śląsk diagnoza integracji sensorycznej województwo śląskie, terapia SI województwo śląskie, terapia integracji sensorycznej Knurów, terapia autyzm Śląsk, terapia ręki Śląskie, terapia zaburzeń Śląsk, zaburzenia równowagi Śląsk, zaburzenia SI, zajęcia grupowe TUS, zespół aspergera, terapia Johansena, trening słuchowy Johansena, indywidulany trening słuchowy Johansena, seksuolog knurów, seksuolog Gliwice, logopeda knurów , logopeda gliwice, neurologopeda knurów, behawioralna, dogoterapia, dietetyk knurów, dietetyk Gliwice, dietetyk kliniczny knurów
Do pobrania w wersji PDF. Proszę kliknąć  cennik 1 cennik 2