SEKSUOLOG

W praktyce lekarz seksuolog i psycholog uzupełniają się. Psycholog w czasie pierwszych konsultacji może poprosić nas o udanie się również na konsultację do lekarza, a z kolei lekarz seksuolog pokieruje nas na konsultację lub terapię z psychologiem, by zweryfikować możliwe podłoże psychiczne przeżywanych trudności.

Seksuolog Knurów

Seksualność człowieka jest złożona, wielowymiarowa i wieloaspektowa. Osiąganie satysfakcji seksualnej uzależnione jest od bardzo wielu czynników, w tym biologicznych i psychologicznych. W zależności od przyczyn przeżywanych trudności warto w pierwszej kolejności udać się albo do psychologa, albo do lekarza, który specjalizuje się w obszarze seksualności człowieka. Czym różnią się ci specjaliści od siebie? Kiedy udać się do psychologa, a kiedy do lekarza?

Lekarz seksuolog zajmuje się przede wszystkim zaburzeniami, które mają podłoże biologiczne, choć zakres jego usług może być szerszy w zależności od posiadanych przez niego kompetencji. Lekarz posiada uprawnienia do skierowania pacjenta/tkę na odpowiednie badania diagnostyczne w ramach NFZ (np. do endokrynologa) oraz jest w stanie wypisać receptę na leki, które mogą wspomóc terapię. Zajmuje się leczeniem takich zaburzeń seksualnych jak: zaburzenia popędu seksualnego, zaburzenia podniecenia (np. niedostateczne nawilżenie pochwy), zaburzenie wzwodu (zaburzenie erekcji – erekcja niepełna, brak erekcji), ból podczas stosunku oraz innych, które mogą być spowodowane nieprawidłowościami w zakresie biologicznego funkcjonowania organizmu. Zaburzenia te mogą pojawiać się jednak także w sytuacjach, kiedy brak jest obiektywnych wskaźników chorób krążenia, zaburzeń hormonalnych, neurologicznych itp. Wówczas należy rozważyć, czy pojawiające się trudności seksuologiczne nie mają podłoża psychicznego.

Psycholog specjalizujący się w obszarze seksuologii człowieka, posiadając właściwe przygotowanie seksuologiczne, jest kompetentny by pracować z osobą, która doświadcza trudności w tym obszarze poprzez oddziaływania psychologiczne. Bardzo często przyczyna problemów doświadczanych w sferze seksualnej, zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, leży nie w ciele, a w psychice – m.in. w sposobie przeżywania własnej seksualności, negatywnych emocjach, towarzyszących zbliżeniu z drugą osobą, czy w postawach względem seksualności wyniesionych z domu. Innym częstym źródłem niektórych zaburzeń (m.in. niepełny wzwód, brak wzwodu) jest przyzwyczajenie się do konkretnego rodzaju bodźca, zbytnie poleganie na masturbacji. Wówczas praca z psychologiem jest szczególnie wskazana. Co więcej, w niektórych przypadkach problemy natury seksuologicznej mają swe źródła w zaburzeniach lękowych lub depresyjnych, a nierzadko trudności seksualne są tylko “objawem”, którego źródło może leżeć zupełnie gdzie indziej. Dlatego też w radzeniu sobie z problemami seksuologicznymi psycholog seksuolog lub psychoterapeuta bywają niezwykle pomocni.

Psycholog może być również dużym wsparciem dla osób, które z różnym powodów nie akceptują pojawiających się fantazji seksualnych, posiadanych potrzeb w tym obszarze, czy które mają trudność by nawiązać kontakt i porozumieć się w tej sprawie z partnerem lub partnerką. Na przykład nie wiedzą jak opowiedzieć bliskiej osobie o swoim potrzebach, czy nie potrafią porozmawiać o tym, co sprawia im przyjemność, a co wręcz przeciwnie – jest źródłem niechęci czy bólu. Z kolei osoby nieheteroseksualne lub transseksualne czy transgenderyczne, mogą skorzystać ze wsparcia psychologa w radzeniu sobie ze specyficznymi trudnościami, wynikającymi z posiadanej tożsamości seksualnej.

W praktyce lekarz seksuolog i psycholog uzupełniają się. Często psycholog w czasie pierwszych konsultacji prosi pacjenta/tkę o udanie się również na konsultację do lekarza, a z kolei lekarz seksuolog kieruje na konsultację lub terapię z psychologiem, by zweryfikować możliwe podłoże psychiczne przeżywanych trudności. Podsumowując, można powiedzieć, że psycholog odpowiada za pracę terapeutyczną nad psychogennymi aspektami przeżywanych trudności, a lekarz za aspekty biologiczne. Lekarz seksuolog może również przepisać odpowiednie leki lub wydać skierowanie na dodatkowe badania medyczne, co może ułatwić pracę terapeutyczną z psychologiem.