REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Procedura zapisu dziecka do Przedszkola 

Rekrutacja dzieci do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego trwa cały rok szkolny. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodziców Formularza Zgłoszeniowego, dokonanie wpłaty wpisowego oraz zawarcie Umowy o świadczeniu usługi edukacyjnej.

Dzieci przyjmowane są do przedszkola z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.

Pierwszeństwo mają kontynuujące naukę, rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola. Liczba miejsc jest ograniczona – istnieją trzy grupy po 6 dzieci w różnych przedziałach wiekowych.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej placówki przed dokonaniem zapisu. Jest to możliwe przez cały rok szkolny – prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu z dyrekcją Przedszkola.

Prosimy o umawianie spotkań telefonicznie lub mailowo – odezwiemy się do Państwa niezwłocznie.

DRUKI DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

                

UPOWAŻNIENIE OSÓB DO ODBIORU DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA

       K

K

   

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych na udział dziecka w wycieczce 

       K

K

   

Rezygnacja dziecka z przedszkola

       K

K

Rezygnacja dziecka z zajęć WWRD

       K

K

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

     k

k