PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań z terapeutą, podczas których Klient i Terapeuta pracują nad osiągnięciem celów wyznaczonych uprzednio przez Klienta. Terapeuta pomaga zrozumieć problemy, zaakceptować siebie oraz budować nowe wzorce zachowania się, dzięki którym Klient zaczyna doświadczać zmiany w swoim życiu.

W przypadku dzieci i młodzieży terapia służy również poprawie funkcjonowania w domu, w szkole lub w przedszkolu. Wspieramy dzieci i ich rodziców w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi m.in. z takich zaburzeń jak ADHD, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, zaburzenia afektywne i inne.

Psychoterapia par, rodzin, małżeństw umożliwia  konstruktywne rozwiązanie problemów w związku, poprawę jakości wzajemnych relacji, komunikacji, znalezienia porozumienia czy wyjście z kryzysu. Jej celem jest pomoc  w osiągnięciu lepszego wzajemnego porozumienia i zaspokojenia potrzeb każdego z nich.

W naszej poradni DOBRE MIEJSCE psychoterapią zajmuje się psycholog Anna Wilczek.