TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

To zajęcia grupowe przeznaczone zarówno dla dzieci, które pragną wzmocnić swoje umiejętności w zakresie kompetencji społecznych (również z diagnozą ZA, ADHD). Pomocne też są dla osób agresywnych, nieśmiałych, takich które mają trudności z włączeniem się w grupę, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji.

Praca nad zmianą zachowań z niewłaściwych na społecznie pożądane odbywa się za pomocą ściśle zaprogramowanego i zaplanowanego sposobu. Podczas treningu ćwiczymy umiejętności deficytowe dla osób w danej grupie.

Dlatego przed rozpoczęciem zajęć ważne jest rozpoznanie niepożądanych zachowań. Służy temu indywidualne spotkanie – podczas rozmowy z rodzicami/opiekunami określamy te potrzeby.