LOGOPEDA / NEUROLOGOPEDA

Diagnozujemy i prowadzimy terapię dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie:

I. Logopedia ogólna

 • terapia prostego opóźnionego  rozwoju mowy
 • terapia dyslalii
 • profilaktyka zaburzeń mowy
 • diagnoza zaburzeń mowy
 • stymulacja rozwoju mowy
 • konsultacje i porady

II. Neurologopedia

 • terapia afazji i dyzartii
 • terapia jąkania
 • terapia mowy u dzieci upośledzonych umysłowo (wspomaganie leczenia)
 • terapia mowy u dzieci z porażeniem mózgowym
 • terapia mowy u dzieci autystycznych (wspomaganie leczenia)
 • nauka mowy zastępczej (po usunięciu krtani)
 • terapia miofunkcjonalny
 • terapia ręki
 • terapia funkcji ortodontycznych MFS

III. Wizyty domowe

 • dla pacjentów po udarach mózgu – w uzasadnionych klinicznie przypadkach prowadzimy terapię w domu pacjenta