PSYCHOLOG

zajęcia z integracji sensorycznej , przedszkole terapeutyczne, przedszkole specjalistyczne, przedszkole dla autystów, z autyzmem, zespół Aspergera, zajęcia dla dzieci w przedszkolu, przedszkole w Knurowie, kadra przedszkola, specjaliści przedszkola dobre miejsce, kontakt, test ados-2 , ADOS-2 Knurów, Dobre miejsce, poradnia psychologiczno- pedagogiczna knurów, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Gliwice, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Zabrze, poradnia psychologiczno- pedagogiczna śląsk, integracja sensoryczna (SI), terapia SI knurów, terapia SI Gliwice, terapia SI, integracja sensoryczna Śląsk diagnoza integracji sensorycznej województwo śląskie, terapia SI województwo śląskie, terapia integracji sensorycznej Knurów, terapia autyzm Śląsk, terapia ręki Śląskie, terapia zaburzeń Śląsk, zaburzenia równowagi Śląsk, zaburzenia SI, zajęcia grupowe TUS, zespół aspergera, terapia Johansena, trening słuchowy Johansena, indywidulany trening słuchowy Johansena, seksuolog knurów, seksuolog Gliwice, logopeda knurów , logopeda gliwice, neurologopeda knurów, behawioralna, dogoterapia, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, psychoterapia
zajęcia z integracji sensorycznej , przedszkole terapeutyczne, przedszkole specjalistyczne, przedszkole dla autystów, z autyzmem, zespół Aspergera, zajęcia dla dzieci w przedszkolu, przedszkole w Knurowie, kadra przedszkola, specjaliści przedszkola dobre miejsce, kontakt, test ados-2 , ADOS-2 Knurów, Dobre miejsce, poradnia psychologiczno- pedagogiczna knurów, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Gliwice, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Zabrze, poradnia psychologiczno- pedagogiczna śląsk, integracja sensoryczna (SI), terapia SI knurów, terapia SI Gliwice, terapia SI, integracja sensoryczna Śląsk diagnoza integracji sensorycznej województwo śląskie, terapia SI województwo śląskie, terapia integracji sensorycznej Knurów, terapia autyzm Śląsk, terapia ręki Śląskie, terapia zaburzeń Śląsk, zaburzenia równowagi Śląsk, zaburzenia SI, zajęcia grupowe TUS, zespół aspergera, terapia Johansena, trening słuchowy Johansena, indywidulany trening słuchowy Johansena, seksuolog knurów, seksuolog Gliwice, logopeda knurów , logopeda gliwice, neurologopeda knurów, behawioralna, dogoterapia, pedagog, pedagog specjalny, psycholog, psychoterapia

Oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.

Konsultacje psychologiczne mające na celu zdiagnozowanie problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy terapii bądź skierowanie do innego specjalisty.

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Służy pomocy w zrozumieniu i zmianie trudności, z jakimi boryka się dziecko lub nastolatek. Pomaga poznać uczucia i mechanizmy zachowań oraz je zmienić. Problemy w jakich może pomóc psychoterapia są różne w zależności od wieku dziecka i należą do nich między innymi:

  • problemy w relacjach rodzic – dziecko
  • problemy w kontaktach z rówieśnikami
  • problemy z nauką, koncentracją etc.
  • ataki gniewu, złości
  • ataki lęku i paniki
  • problemy ze snem
  • zaburzenia jedzenia
  • Często do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu dziecka lub nastolatka potrzebna jest pomoc i współpraca rodziców.

Terapia rodzinna

Celem konsultacji z rodzicami jest lepsze zrozumienie zachowań i emocji dziecka lub nastolatka, pomoc w rozwiązaniu problemów i trudnych sytuacji oraz pomoc w lepszym rozumieniu własnych rodzicielskich problemów.

Terapia rodzinna ma na celu poprawę relacji w rodzinie. Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów pojawiających się wraz z kolejnymi etapami rozwoju dziecka.

Spotkania z rodzicami są jednocześnie formą pomocy dziecku.

Terapia grupowa dzieci i młodzieży

Jest to praca nad modelowaniem i zmianą zachowań dziecka odbywająca się w warunkach małej grupy terapeutycznej.

Głównym celem zajęć grupowych jest w przypadku dzieci wielostymulacja rozwoju, a więc dostarczanie dzieciom różnorodnych doświadczeń pobudzających poznawczo, wzbogacających emocjonalnie i sprzyjających nabywaniu umiejętności społecznych.

O potrzebie terapii w danej grupie (przynależność do grupy) decyduje terapeuta na podstawie indywidualnej konsultacji z dzieckiem.

Grupa składa się z maksymalnie 6 uczestników w zbliżonym wieku, dobranych przez terapeutę pod kątem możliwości uzyskania wzajemnych korzyści ze wspólnej terapii.

Dzięki terapii grupowej dzieci uczą się:

– jak się zachowywać w różnych „trudnych” sytuacjach,
– jak radzić sobie z własnymi emocjami, lękami, agresją, nieśmiałością,
– komunikacji, pracy i zaistnienia w grupie,
– budują poczucie własnej wartości,

a wszystkie doświadczenia zdobyte w trakcie terapii grupowej pozwalają im lepiej funkcjonować w codziennym życiu, w kontaktach z rówieśnikami oraz w przedszkolu lub szkole.

Najczęstsze przyczyny skierowania dziecka do terapii grupowej:

– zaburzenia emocji i zachowania,
– agresja
– nadpobudliwość, ADHD,
– mutyzm,
– Asparger i Autyzm,
– nieśmiałość,
– niedostosowanie społeczne,
– zaburzenia uwagi.