CENNIK I REGULAMIN PŁATNOŚCI

cennik nsppp dobre miejsce
cennik nsppp dobre miejsce

uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz zasadach płatności.

 

 • Każde zajęcia terapeutyczne to w grafiku Poradni konkretna godzina ustalona i zarezerwowana tylko i wyłącznie
  dla Państwa dziecka. Podczas zajęć obowiązuje zasada że, na jednej sali znajduje się tylko i wyłącznie jedno
  dziecko i jeden terapeuta. Za wyjątkiem zajęć grupowych.
 • Rodzic/opiekun zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko w określonym czasie. W razie spóźnienie nie
  ma możliwości przesunięcia zajęć w czasie.
 • W trakcie zajęć dziecka rodzic/opiekun ma do dyspozycji osobne pomieszczenie.
 • Niedokonanie płatności zgodnie z regulaminem może skutkować odmówieniem przyjęcia dziecka na zajęcia, a
  także utratą ustalonego wcześniej terminu zajęć.

–  Ustalony z terapeutą termin zajęć dziecka jest stały, co oznacza, że został zarezerwowany czas terapeuty, sala potrzebna do zajęć oraz zostały przygotowane niezbędne materiały na zajęcia.
–  Zajęcia możecie Państwo odwołać do 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia bez ponoszenia kosztów. Bez możliwości  odrobienia zajęć.
–  Jeśli zajęcia zostają odwołane przez terapeutę, terapeuta proponuje  inny termin w celu odrobienia zajęć. Za wyjątkiem sytuacji kiedy terapeuta jest chory lub miał sytuację losową.

 • Obowiązkowo, za ustaloną wcześniej terapię, płatność za zajęcia należy dokonać z góry. Dotyczy to pakietów 4 i 8 spotkań oraz pierwszych wizyt.
 • Płatności dokonywane są w formie gotówki lub kartą płatniczą.
 • Faktury VAT na osobę fizyczną, na podstawie paragonów, wystawiane są do 14 dni od wystawienia paragonu .
 • Faktury VAT na firmę, instytucje czy organizacje wystawiane są po wpłacie za usługę. Jest możliwość wystawienia
  faktury VAT z odroczoną płatnością ale wyłącznie wystawione na instytucje lub organizacje.
 • Istnieje możliwość odrobienia odwołanych zajęć w terminie wskazanym przez terapeutę.
 • Osoby chcące uzyskać fakturę na firmę, obowiązkowo podają numer NIP do paragonu.
 • DANE PORADNI DO PRZELEWUNiepubliczna Specjalistyczna Poradnia
  Psychologiczno – Pedagogiczna „DOBRE MIEJSCE”

  DPO GROUP Katarzyna Świstuń
  ul. Niepodległości 43/1
  44-190 Knurów
  NIP: 969 115 16 62
  REGON: 386428144
  Numer RSPO: 275856
  Numer REGON: 386944727
  www.nsppp.pl
  biuro@nsppp.pl
  Numer rachunku Poradni:
  PKO SA: 58 1240 4302 1111 0010 9974 5296


Do pobrania w wersji PDF. Proszę kliknąć  cennik 1 cennik 2