CENNIK I REGULAMIN PŁATNOŚCI

cennik, zajęcia z integracji sensorycznej , przedszkole terapeutyczne, przedszkole specjalistyczne, przedszkole dla autystów, z autyzmem, zespół Aspergera, zajęcia dla dzieci w przedszkolu, przedszkole w Knurowie, kadra przedszkola, specjaliści przedszkola dobre miejsce, kontakt, test ados-2 , ADOS-2 Knurów, Dobre miejsce, poradnia psychologiczno- pedagogiczna knurów, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Gliwice, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Zabrze, poradnia psychologiczno- pedagogiczna śląsk, integracja sensoryczna (SI), terapia SI knurów, terapia SI Gliwice, terapia SI, integracja sensoryczna Śląsk diagnoza integracji sensorycznej województwo śląskie, terapia SI województwo śląskie, terapia integracji sensorycznej Knurów, terapia autyzm Śląsk, terapia ręki Śląskie, terapia zaburzeń Śląsk, zaburzenia równowagi Śląsk, zaburzenia SI, zajęcia grupowe TUS, zespół aspergera, terapia Johansena, trening słuchowy Johansena, indywidulany trening słuchowy Johansena, seksuolog knurów, seksuolog Gliwice, logopeda knurów , logopeda gliwice, neurologopeda knurów, behawioralna, dogoterapia, dietetyk knurów, dietetyk Gliwice, dietetyk kliniczny knurów

uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz zasadach płatności.

 

 • Każde zajęcia terapeutyczne to w grafiku Poradni konkretna godzina ustalona i zarezerwowana tylko i wyłącznie
  dla Państwa dziecka. Podczas zajęć obowiązuje zasada że, na jednej sali znajduje się tylko i wyłącznie jedno
  dziecko i jeden terapeuta. Za wyjątkiem zajęć grupowych.
 • Rodzic/opiekun zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko w określonym czasie. W razie spóźnienie nie
  ma możliwości przesunięcia zajęć w czasie.
 • W trakcie zajęć dziecka rodzic/opiekun ma do dyspozycji osobne pomieszczenie.
 • Niedokonanie płatności zgodnie z regulaminem może skutkować odmówieniem przyjęcia dziecka na zajęcia, a
  także utratą ustalonego wcześniej terminu zajęć.

–  Ustalony z terapeutą termin zajęć dziecka jest stały, co oznacza, że został zarezerwowany czas terapeuty, sala potrzebna do zajęć oraz zostały przygotowane niezbędne materiały na zajęcia.
–  Zajęcia możecie Państwo odwołać do 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia bez ponoszenia kosztów. Bez możliwości  odrobienia zajęć.
–  Jeśli zajęcia zostają odwołane przez terapeutę, terapeuta proponuje  inny termin w celu odrobienia zajęć. Za wyjątkiem sytuacji kiedy terapeuta jest chory lub miał sytuację losową.

 • Obowiązkowo, za ustaloną wcześniej terapię, płatność za zajęcia należy dokonać z góry. Dotyczy to pakietów 4 i 8 spotkań oraz pierwszych wizyt.
 • Płatności dokonywane są w formie gotówki lub kartą płatniczą.
 • Faktury VAT na osobę fizyczną, na podstawie paragonów, wystawiane są do 14 dni od wystawienia paragonu .
 • Faktury VAT na firmę, instytucje czy organizacje wystawiane są po wpłacie za usługę. Jest możliwość wystawienia
  faktury VAT z odroczoną płatnością ale wyłącznie wystawione na instytucje lub organizacje.
 • Istnieje możliwość odrobienia odwołanych zajęć w terminie wskazanym przez terapeutę.
 • Osoby chcące uzyskać fakturę na firmę, obowiązkowo podają numer NIP do paragonu.
 • DANE PORADNI DO PRZELEWUNiepubliczna Specjalistyczna Poradnia
  Psychologiczno – Pedagogiczna „DOBRE MIEJSCE”

  DPO GROUP Katarzyna Świstuń
  ul. Niepodległości 43/1
  44-190 Knurów
  NIP: 969 115 16 62
  REGON: 386428144
  Numer RSPO: 275856
  Numer REGON: 386944727
  www.nsppp.pl
  biuro@nsppp.pl
  Numer rachunku Poradni:
  PKO SA: 58 1240 4302 1111 0010 9974 5296

cennik, zajęcia z integracji sensorycznej , przedszkole terapeutyczne, przedszkole specjalistyczne, przedszkole dla autystów, z autyzmem, zespół Aspergera, zajęcia dla dzieci w przedszkolu, przedszkole w Knurowie, kadra przedszkola, specjaliści przedszkola dobre miejsce, kontakt, test ados-2 , ADOS-2 Knurów, Dobre miejsce, poradnia psychologiczno- pedagogiczna knurów, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Gliwice, poradnia psychologiczno- pedagogiczna Zabrze, poradnia psychologiczno- pedagogiczna śląsk, integracja sensoryczna (SI), terapia SI knurów, terapia SI Gliwice, terapia SI, integracja sensoryczna Śląsk diagnoza integracji sensorycznej województwo śląskie, terapia SI województwo śląskie, terapia integracji sensorycznej Knurów, terapia autyzm Śląsk, terapia ręki Śląskie, terapia zaburzeń Śląsk, zaburzenia równowagi Śląsk, zaburzenia SI, zajęcia grupowe TUS, zespół aspergera, terapia Johansena, trening słuchowy Johansena, indywidulany trening słuchowy Johansena, seksuolog knurów, seksuolog Gliwice, logopeda knurów , logopeda gliwice, neurologopeda knurów, behawioralna, dogoterapia, dietetyk knurów, dietetyk Gliwice, dietetyk kliniczny knurów
Do pobrania w wersji PDF. Proszę kliknąć  cennik 1 cennik 2